Publicaties


Deze publicaties zijn verschenen bij het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG).

Blogs

In de KVG-blogs geven diverse schrijvers hun persoonlijke visie op een uitdaging om vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen van huishoudelijk afval beter op elkaar aan te sluiten. De schrijvers gaan in op onderwerpen die in het KVG-rapport Verkenning worden benoemd als belemmeringen voor het toepassen van kunststof recyclaat in producten en verpakkingen.

8 oktober 2019
Blog Plastic Tinder?

26 september 2019
Blog Duurzaam verpakken?

2 september 2019
Blog 100% recyclebare verpakkingen?

24 juli 2019
Blog 'Ingeslagen weg naar het toepassen van plastic afval naar grondstof versnellen'

29 mei 2019
Blog Circulaire plastic verpakking in het schap

23 april 2019
Blog Circulair inkopen: een uitdagende transitie

21 maart 2019
Blog Het gevaar van ongefundeerde en verkeerde gedragsaannames. Enkele lessen uit de (marketing)psychologie voor extra marktkansen gerecycled kunststof

25 februari 2019
Blog Hoogwaardige buzzwords helpen ons niet aan een circulaire economie

7 februari 2019
Blog Kennisdeling

10 januari 2019
Blog Potentiële markten voor het toepassen van recycled kunststof en hun belemmeringen

4 december 2018
Blog Wachten op een Fort Knox voor ons kunststof

12 november 2018
Blog Koester uw kunststof - over waardebeleving

Wilt u reageren op een blog, stuur dan een email naar KVG@rws.nl.

Rapport Verkenning en Nota van Inlichtingen

Na een uitgebreid verkennend onderzoek is het KVG-rapport Verkenning (pdf, 2.8 MB) beschikbaar. Dit rapport brengt de knelpunten in de markt en de kansen voor het toepassen van kunststof recyclaat in beeld. Lees meer over de inzichten uit de verkenning 'Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof'.

In de Nota van Inlichtingen (pdf, 51 kB) vindt u de gestelde vragen en antwoorden over de spelregels en algemene voorwaarden van het programma.

Interview

Waarom primair doen als het circulair kan?
Gerecyclede kunststof is een prima grondstof. Maar vraag en aanbod sluiten slecht op elkaar aan.

Factsheets

Realiseer uw eigen innovatiepilot (pdf, 456 kB)
Realiseer uw eigen inkooppilot (pdf, 453 kB)