Publicaties

Deze publicaties zijn verschenen bij het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG).

Blogs

In de KVG-blogs geven diverse schrijvers hun persoonlijke visie op een uitdaging om vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen van huishoudelijk afval beter op elkaar aan te sluiten. De schrijvers gaan in op onderwerpen die in het KVG-rapport Verkenning worden benoemd als belemmeringen voor het toepassen van kunststof recyclaat in producten en verpakkingen.

4 december 2018
Blog Wachten op een Fort Knox voor ons kunststof

12 november 2018
Blog Koester uw kunststof - over waardebeleving

Wilt u reageren op een blog, stuur dan een email naar KVG@rws.nl.

Rapport Verkenning en Nota van Inlichtingen

Na een uitgebreid verkennend onderzoek is het KVG-rapport Verkenning (pdf, 2.8 MB) beschikbaar. Dit rapport brengt de knelpunten in de markt en de kansen voor het toepassen van kunststof recyclaat in beeld. Lees meer over de inzichten uit deze verkenning.

In de Nota van Inlichtingen (pdf, 51 kB) vindt u de gestelde vragen en antwoorden over de spelregels en algemene voorwaarden van het programma.

Interview

Waarom primair doen als het circulair kan?
Gerecyclede kunststof is een prima grondstof. Maar vraag en aanbod sluiten slecht op elkaar aan.

Factsheets

Realiseer uw eigen innovatiepilot (pdf, 456 kB)
Realiseer uw eigen inkooppilot (pdf, 453 kB)