Partners

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). Het programma wordt gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

De inkooppilots worden ondersteund door MVO Nederland/De Groene Zaak.

Merkteken MVO Nederland diap-rgb

De innovatiepilots worden ondersteund door Polymer Science Park (PSP).

PSP_RGB