Marktintroductie en opschaling centraal tijdens Community of Practice bijeenkomst

De KVG-pilotpartijen werken steeds meer toe naar marktintroductie van hun product en/of opschaling. Tijdens de Community-of-Practicebijeenkomst op 23 mei 2019 werden de vraagstukken over deze onderwerpen uitgediept, tips gegeven en veel kennis uitgewisseld.

DSCN-0785

Na een uitgebreide netwerklunch waar de pilotdeelnemers tevens feedback op de projecten ontvingen vanuit de klankbordgroep van het programma, werd een korte speeddatesessie georganiseerd.

Vervolgens deelden de deelnemers in tafelgesprekken hun vraagstukken op het gebied van opschaling en/of marktintroductie. Welke lessen zijn er geleerd en wat is er nodig om verdere stappen te zetten?

“Het is belangrijk om je klanten in een vroeg stadium te betrekken bij het project. Durven om open te zijn naar elkaar toe, wat is haalbaar en wat niet? Bij elkaar in de keuken kijken zorgt voor betere samenwerking en begrip naar elkaar toe”, aldus een van de deelnemers

Na de uiteenzetting van de vraagstukken gingen de deelnemers in deelsessies aan de slag om deze vraagstukken samen met experts verder uit te diepen.
In de sessie over Marktintroductie en -acceptatie deelde Peter Koning van Hordijk Verpakking zijn ervaringen; hoe kom je erachter wat de afnemer wil, moet je juist wel of niet communiceren over recyclaat, hoe neem je je klant mee in de verandering? Hordijk produceert al jaren verpakkingen voor voedsel met recyclaat erin. Er wordt momenteel ongeveer 25% gerecycled materiaal, rPET, gebruikt in de verpakking. Hordijk wil toe naar een percentage van 30% of hoger maar merkt dat klanten niet bereid zijn om een meerprijs te betalen. Ook al is die meerprijs beperkt.

In de andere deelsessie gaf Thomas Mensink van The Golden Egg Check de deelnemers inzicht in het Business Model Canvas. De deelnemers leerden om vanuit de ogen van een investeerder naar hun business case te kijken. Hierbij werden de knelpunten van de business case blootgelegd en ontdekten de deelnemers waar ze zich op moeten richten om hun case sluitend te krijgen.

“Het was interessant om te zien dat pilots met verschillende producten van verschillende typen plastics voor verschillende markten toch tegen dezelfde soort vragen qua marktacceptatie aanlopen. Klanten hebben bijvoorbeeld nog steeds de perceptie dat recyclaat goedkoper moet zijn dan virgin materiaal. Terwijl het ook energie en geld kost om het ‘on spec’ te krijgen. Het is daarom zoeken naar hoe je de reductie in maatschappelijke kosten of de milieuwinst van de inzet van recyclaat goed overbrengt naar je klant”, aldus Elsbeth Roelofs, sector manager Chemie van MVO Nederland.