KVG-pilots laten zien wat er kan met recyclaat: “Kunststofrecyclaat heeft voor- en nadelen, hoe accepteert de markt die?”

De pilotdeelnemers van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) zijn al een tijdje bezig. Tijdens de tweede Community of Practice, op 12 februari 2019, kwamen de deelnemers en hun consortiumpartners weer bijeen.

Deelsessie tijdens CoP februari 2019

Leren van en met elkaar

Na een gezamenlijk ontbijt gaven de deelnemers een update van de ontwikkelingen binnen hun pilot; welke stappen zijn gezet en welke lessen zijn hierbij geleerd. Tijdens deze updates werden al veel tips gedeeld en hulp aan elkaar geboden.

“Het is goed om te zien dat tijdens de bijeenkomst de verschillende pilots elkaar verder helpen met inhoudelijke kennis, tips en contacten” aldus Daphne van den Berg, programmamanager KIDV.

deelnemers bijeen tijdens CoP februari 2019

Kwaliteit en samenwerking in de keten

De pilotdeelnemers ervaren allen dat de kwaliteit van het recyclaat en samenwerking in de keten cruciaal is om de pilot te laten slagen. Deze onderwerpen stonden dan ook centraal.
In deelsessies verdiepten de deelnemers, samen met expert die hulp kwamen bieden en inspiratie brachten, hun leervragen op het gebied van:

  • Kwaliteit van recyclaat: geschikt maken van plastic mix voor toepassing
  • Kwaliteit van recyclaat: geschikt maken van monostroom voor toepassing
  • De keten rond: bevraag je ketenpartners
  • Lobby als instrument voor belemmerende wetgeving

Acceptatie van recyclaat door de consument en zeker ook door de industrie kwam bij elke sessie naar voren. De eisen die momenteel gesteld worden aan recyclaat zijn niet realistisch. Maar acceptatie moet groeien, de pilots zijn mooie projecten om te laten zien wat er al kan met recyclaat.

“Recyclaat heeft voor- en nadelen die de markt moet leren te accepteren. We moeten niet wachten op de consument maar juist nu al laten zien wat er al kan met recyclaat” aldus een van de deelnemers.