Het in kaart brengen van alle schakels in de keten is de eerste stap bij opstellen design brief

In het kader van het Programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) vond op woensdag 24 april 2019 een verdiepende workshop plaats. Het thema was ‘De design brief als basis voor keuze gerecycled kunststof’.
Naast een aantal deelnemers namens pilots van het programma KVG nam ook een aantal externe partijen deel aan de workshop.

Na een korte introductie brachten de deelnemers hun eigen keten in kaart. Welke schakels zijn er, welke functies en partijen bevinden zich in die schakels, welke handelingen vinden daar plaats en welke functionaliteiten van mijn product of verpakking zijn relevant in deze schakel? Hierbij is het van belang om niet vanuit het product of de verpakking te kijken naar de keten, maar vanuit het gebruik van het product of de verpakking. Begin dus bij de gebruiker en denk terug de keten door via de aanschaf, het transport, de productie en het ontwerp. Hier gaat de toepassing van gerecyclede grondstoffen een rol spelen.

“Een andere manier van denken over het opzetten van een designproces. Anders dan ik gewend ben en in het verleden heb gedaan. Een echte eyeopener!”

Na korte presentaties van de verschillende ketens van de deelnemers werd de design brief als instrument besproken. Van belang is om de partijen uit alle schakels uit de keten bij deze briefing te betrekken en te consulteren. Je start de design brief vanuit een idee en hiermee ga je de keten rond. Door een open idee komen de discussies op gang en kan je de design brief telkens weer aanscherpen.

Voor de deelnemers bracht de workshop het inzicht dat je de eisen en wensen niet alleen vanuit je eigen bedrijf moet inventariseren maar ook de externe partijen vanuit alle schakels hierbij moet betrekken en ook hun eisen en wensen moet meenemen in het proces.

“Ik had het idee dat we niet veel konden doen in onze keten, maar na deze workshop heb ik gezien dat er best veel zaken zijn waar we wel invloed op uit kunnen oefenen!”