Factsheets


Deelnemers aan de 15 pilots in het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) delen hun ervaringen in deze factsheets.

Pionieren met kunststof recyclaat. Lessen uit 15 pilots (pdf, 402 kB)
Pionieren gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. De 15 pilotprojecten van het programma Kunststofverpakkingsafval als Grondstof kregen te maken met onverwachte obstakels en vertragingen, maar kwamen ook met innovatieve oplossingen en hebben veel geleerd hiervan. De resultaten lopen uiteen van tiny buildings, 3D printen tot douchewanden – met recyclaat is alles mogelijk.

Pilot 1: Speelgoed van gerecycled kunststof (pdf, 254 kB)

Winkelketen HEMA en speelgoedgroothandel Lobbes wilden zandbakspeelgoed in vrolijke kleuren ontwikkelen voor nul- tot driejarigen, gemaakt van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval (rPP). Aan de productie van speelgoed zijn strikte Europese eisen verbonden om de gezondheid van kinderen te beschermen. HEMA en Lobbes onderzochten in deze pilot of gerecycled kunststof uit huishoudelijk afval aan die eisen kan voldoen.

Pilot 2: 3D-printen met kunststof verpakkingsafval (pdf, 237 kB)

vanPlestik heeft een 3D-printer ontwikkeld voor gerecycled kunststof. Tijdens de pilot kreeg het bedrijf te maken met sterk vervuild recyclaat. Het is gelukt om de printers aan te passen, zodat vervuiling geen probleem meer vormt. Een mooie oplossing, omdat zulke afvalstromen anders direct worden verbrand.

Pilot 3: Mix-kunststoffen voor de productie van pallets (pdf, 340 kB)

Na sortering van huishoudelijk PMD blijven mix-kunststoffen over. AVK Plastics onderzocht samen met Attero en Prodin in welke mate de polyolefine-fractie (PO) uit mix-kunststoffen te verwerken is tot hoogwaardige en recyclebare logistieke toepassingen, zoals pallets.

Pilot 4: Duurzame verpakkingen in de sierteeltsector (pdf, 240 kB)

Twee exporteurs van bloemen en planten bekeken via een marktconsultatie hoe kunststof uit huishoudelijk afval gebruikt kan worden in kweekpotten en plantentrays. Het gebruik van recyclaat bleek al gangbaar. Daarom verschoof de focus in de pilot naar het end of life gedeelte, waar het pijnpunt zit. Kunststof dat gekleurd is met carbon black blijkt namelijk lastig te detecteren in de sorteerinstallaties.

Pilot 5: Rotatiegieten met mix-kunststoffen (pdf, 296 kB)

Momenteel worden mix-kunststoffen (DKR 350) uit het PMD nog niet ingezet bij rotatiegieten, maar enkel bij spuitgieten en extrusie. Rotatiegieten heeft echter voordelen, de matrijsinvesteringen zijn namelijk lager en je hebt een grotere vormvrijheid. Midwaste stelde zich de vraag: kunnen we van mix-kunststoffen een grondstof maken voor rotatiegieten?

Pilot 6: Straatkolken van gerecycled kunststof (pdf, 264 kB)

Kan kunststof verpakkingsafval van huishoudens worden gebruikt als grondstof voor het produceren van kunststof straatkolken? Op straat vind je elke 25 meter een straatkolk waarin regenwater wordt opgevangen. Deze kolken worden tot nu toe gemaakt van beton, maar plaatsing en onderhoud zijn arbeids- en kostenintensief. Kunststof kolken bieden voordelen en zijn voor gemeenten een mooie toepassing voor hun PMD-afval.

Pilot 7: Herbruikbare To Go beker van wegwerpkoffiebekers (pdf, 245 kB)

Jaarlijks passeren miljoenen mensen de stations en daardoor komt tijdens de reis veel afval vrij op stations, op perrons en in de treinen. Dit afval is grotendeels vergelijkbaar met huishoudelijk afval. In deze pilot onderzoekt NS Stations B.V. met diverse partijen de mogelijkheden om dit afval te verwerken tot een acceptabele grondstof voor een herbruikbare To Go beker.

Pilot 8: Fittingbeschermkappen van recyclaat (pdf, 278 kB)

PowerPress fittingen en appendages worden geleverd met een
beschermkap. VSH Fittings vroeg zich af of zij deze kappen
ook uit huishoudelijk kunststof verpakkingsafval kan maken
en of het mogelijk is om via een nieuw design te besparen op
de hoeveelheid grondstof.

Pilot 9: Geurloos recyclaat van huishoudelijk verpakkingsafval (pdf, 301 kB)

Virgin ruikt ‘als nieuw’ en recyclaat ‘als oud’. De geur van recyclaat van huishoudelijke bron zet een rem op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. De vraag die het consortium binnen dit project wilde beantwoorden was: is het mogelijk geurvrij recyclaat te ontwikkelen?

Pilot 10: Gesloten kringloop van softcups op festival (pdf, 326 kB)

Het liefst gaat de stichting Vierdaagsefeesten naar een gesloten systeem waarbij kunststof afval jaarlijks de grondstof is voor de drinkbekers, spandoeken, banners en reclameborden op de volgende editie. In de pilot is een eerste stap gezet via een onderzoek naar de beste manier om drinkbekers zo schoon mogelijk in te zamelen.

Pilot 11: Een duurzame infiltratiefundering van recyclaat (pdf, 287 kB)
Hevige regenbuien, die als gevolg van klimaatverandering vaker gaan voorkomen, verhogen het risico op wateroverlast in stedelijke gebieden. Steeds meer gemeenten verplichten inwoners om het regenwater op het eigen perceel op te vangen en te bergen. De Groot Vroomshoop wil een infiltratiefundering ontwikkelen die het water op kan vangen, gemaakt uit huishoudelijk verpakkingsafval. Zo’n fundering moet jarenlang mee gaan.

Pilot 12: Tiny Buildings: wonen en werken in gerecycled kunststof (pdf, 318 kB)

DKR 350 is een laagwaardige mix van kunststof afval. Deze mix blijft over nadat alle goed bruikbare kunststof stromen eruit gefilterd zijn. De reststroom wordt eigenlijk nooit toegepast, omdat de eigenschappen elke keer anders zijn. Maar voor de productie van Tiny Buildings – Save Plastics maakt en ontwikkelt een mini-huis en een mini-kantoor – is de DKR 350 juist heel geschikt.

Pilot 13: RePETitive Packaging (pdf, 246 kB)

De RePETitive Packaging pilot beoogt een honderd procent recyclebare drankverpakking te ontwikkelen, gemaakt van Nederlands huishoudelijk verpakkingsafval. Om de ontwikkeling van het recyclen en toepassen van rPET verder te stimuleren, richt het innovatieproject zich op het produceren en testen van een nieuw monolaags en monomateriaal verpakkingsontwerp voor een volledig recyclebare drinkpouch van rPET.

Pilot 14: Badkamerwanden uit rPET (pdf, 274 kB)

Er is nog weinig vraag naar gerecycled PET van lage kwaliteit. Sustonable ontwikkelt prefab douchewanden en douchetoiletmodules die goed overweg kunnen met deze afvalstroom. De pilot werd aangegrepen om de toepassing in woningen uit te proberen en om de mogelijkheden te onderzoeken niet alleen bottle grade PET te gebruiken, maar ook PET van PET-trays.

Pilot 15: Geleiderail van gerecycled kunststof verpakkingsafval (pdf, 303 kB)

Geleiderails zijn over het algemeen van staal gemaakt. Recyclestimulator Upp! bekeek of het mogelijk is om een constructie te ontwerpen waarin maximaal gebruik is gemaakt van gerecycled kunststof verpakkingsmateriaal en waarin zo min mogelijk staal wordt gebruikt. Belangrijk is dat de verkeersveiligheidsnormen (NEN) gehaald worden.