Circulair inkopen van kunststof recyclaat


‘De circulaire inkoper is een creatieve verbinder met lef om te komen tot een optimaal presterende circulaire keten.’

Circulair inkopen

Inkopers zijn cruciaal om tot een succesvolle circulaire keten te komen. Maar dat vraagt wel ketengericht denken. Het betekent afstappen van zo scherp mogelijk inkopen, en in plaats daarvan ketens sneller, beter en goedkoper maken of nieuwe markten aanboren. Kortom, de circulaire inkoper is een creatieve verbinder met lef, die zich inzet voor een optimaal presterende circulaire keten.

Binnen de pilotprojecten van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof is ervaren dat inkopers anders moeten leren kijken naar recyclaat.

Tips voor het circulair inkopen van kunststof recyclaat

  • Vergelijk recyclaat niet voortdurend met virgin kunststof. Zie het als een ander materiaal met een eigen identiteit.
  • Onderzoek het Programma van Eisen. Wat is reëel om te eisen als je een product van 100% recyclaat op de markt wil zetten? Is het echt hinderlijk als een kunststof zak die compost verpakt of een fles met schoonmaakmiddel enige geur van zichzelf hebben?

Leerervaringen

Materiaal met eigen identiteit

Post-consumer recyclaat (PCR), gerecycled kunststof van huishoudelijk afval, wordt in de praktijk vaak gezien als tweedehands virgin. Waarbij tweedehands de connotatie heeft van ‘minder’, en niet van ‘vintage’ of ‘een grondstof met een eigen verhaal’. PCR wordt door inkopers van bedrijven vaak vergeleken met virgin kunststof of regulier gebruikte materialen. Maar eigenlijk zou je ernaar moeten kijken als een materiaal met een eigen identiteit. Een materiaal dat kan verschillen in de eigenschappen als treksterkte, kleur, smeltgedrag en geur. Als je virgin enkel wil vervangen door recyclaat, kun je uitdagingen tegenkomen. En ga je voorbij aan de mogelijkheden die het materiaal te bieden heeft.

Ontdek de mogelijkheden

Als inkopende partij ben je gewend aan kunststofproducten van virgin materiaal met een bepaalde look and feel en bijbehorende specificaties. Recyclaat is net een beetje anders dan je gewend bent. Dat maakt het lastig om te zien dat het een goed product is en consumenten het waarschijnlijk ook zullen accepteren. Het is daarom belangrijk om te bekijken wat er al mogelijk is wat betreft ontwerp en functionaliteit.

‘Laten zien wat er kan. Dat is de enige manier om gedragsverandering bij mensen te bereiken en de perceptie van gerecycled kunststof te veranderen. We moeten niet met een wijzende vinger zeggen hoe het moet, maar juist inspireren en enthousiasmeren door bedrijven mee te nemen in wat er mogelijk is.’

Welke productspecificaties zijn essentieel?

Welke specificaties zijn echt nodig? Er worden soms meer eisen gesteld dan nodig voor de functie van het product, of er wordt gevraagd om dezelfde eigenschappen als de virgin variant. Als de eigenschappen van virgin materiaal als maatlat worden gehanteerd, blijft de ‘inkoopblik’ beperkt. En daarmee ook de mogelijkheden voor toepassing van recyclaat. Zijn sommige eisen misschien meer een traditie of geboren uit risicomanagement?

Soms zal je de totstandkoming van de eisen voor een product moeten nagaan. Het hoe en waarom van bepaalde eisen is lang niet altijd bekend. Maar het is wel heel interessant om je hierin te verdiepen zodat alleen de noodzakelijke eisen worden gesteld en er toepassingsgericht wordt gekeken naar de grondstof voor het product.

Meer lezen:


Andere thema's

icoon en link naar pagina Geurk, kleur en imago

icoon en link naar pagina Foodgrade

icoon en link naar pagina samenwerking