Blogs

In de KVG-blogs geven diverse schrijvers hun persoonlijke visie op een uitdaging om vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen van huishoudelijk afval beter op elkaar aan te sluiten. De schrijvers gaan in op onderwerpen die in het KVG-rapport Verkenning worden benoemd als belemmeringen voor het toepassen van kunststof recyclaat in producten en verpakkingen.


VSH Fittings-09_600X400