Blog Laat de feiten spreken

11 november 2019

Het tweede woord in de term ‘circulaire economie’ zegt het eigenlijk al: een goed lopende keten van kunststof verpakkingen vereist een vraaggestuurde markt. Logisch: als er geen of te weinig vraag is naar gerecycled kunststof, kun je in principe inzamelen en recyclen wat je wilt, maar wordt het nooit rendabel.

De partijen die om recyclaat vragen, willen materiaal dat voldoet aan de gestelde specificaties. In de recyclingketen moet daarom niet alleen gestuurd worden op kwantiteit, maar ook op kwaliteit. Dat vereist een andere mindset, namelijk meer focus op recyclebare verpakkingen door producenten, minder focus op het verminderen van restafval door gemeenten en meer oog voor de kwaliteit van het ingezamelde, gesorteerde en gerecyclede materiaal. Nedvang draagt bij aan de versnelling van dit proces door te werken aan inzicht en door samen te werken met de partijen in de recyclingketen.

Vooruitgang start met inzicht

Wat helpt is inzicht. Inzicht in de kwalitatieve eigenschappen van kunststof die het al dan niet geschikt maken voor een nieuwe toepassing. Inzicht in de uitdagingen en kansen in het recyclingproces om deze kwaliteit te kunnen leveren. Inzicht in de consequenties die de manier van inzamelen heeft op de samenstelling van het ingezamelde materiaal. Alleen als je over de juiste inzichten beschikt, kun je vooruitkomen. En ook zien waar het goed gaat en je juist géén aanpassingen hoeft te maken. Daarvan kunnen we leren.

Van inzicht naar daadkracht

Zo hebben we voor de verpakkingsstroom glas de afgelopen jaren vooruitgang geboekt met een mix van door data gestaafde maatregelen. Daarbij kun je denken aan een optimale plaatsing van glasbakken via heatmaps (kaarten die looproutes inzichtelijk maken) en bijvoorbeeld aan doelgerichte aanpassingen in inzamelbeleid met behoud van de kwaliteit van het ingezamelde glas. Voor de materiaalsoort hout realiseerden we vooruitgang met het samenbrengen van de verschillende houtpartijen en het agenderen van innovatie.

Scherp onderbouwd advies

Bij Nedvang werken we elke dag aan het inzichtelijk maken van de inzameling en recycling van verpakkingsmaterialen. Via ons registratieprogramma WasteTool houden we exact de hoeveelheden bij, dus ook voor alle soorten kunststof. Deze data toetsen we continu via kwaliteitsmetingen en verifiëren we met gerichte controles. Dankzij slimme software kunnen we steeds meer inzichten uit de data halen. Hiermee breiden we voortdurend onze expertise uit. Onze adviezen zijn dan ook altijd onderbouwd. Waarom speculeren als de feiten voorhanden zijn?

Transparantie en samenwerking

Voor een helder en volledig zicht op de feiten is transparantie en samenwerking key. Beide zijn belangrijk voor het omzetten van inzichten in daadkracht. Nedvangs rol houdt niet op bij het verzamelen van data: samen met gemeenten en afvalbedrijven zetten we concrete stappen naar meer en betere recycling. Kennis die we niet in huis hebben, benutten we via de vele partners en stakeholders in ons netwerk.

De kracht van verbinding

Hierboven staan bewegingen waar we niet alleen trots op zijn, maar die we ook als voorbeeld kunnen nemen in het kunststofportfolio. Natuurlijk is de kunststofketen niet één op één te vergelijken met die van glas of hout, maar er zijn wel degelijk overeenkomsten. De inzamel- en recyclingsystemen zijn met elkaar verbonden: het is zaak om de kracht daarvan te benutten. Zo is kwaliteitssturing in de glasketen goed ontwikkeld en door de gehele keten doorgevoerd. Glas is dan ook een vraaggestuurde markt. Het is niet nodig om voor elke uitdaging opnieuw het wiel uit te vinden, maar wel essentieel om kansen te herkennen in de fundering die we met elkaar hebben gelegd. De feiten liegen niet!

Naast meer transparantie en betere kwaliteit is samenwerking door alle actoren in de gehele recyclingketen de sleutel tot succes. Gezien de grote uitdagingen om te komen tot een echte circulaire economie is het zaak de handen, nog meer dan nu het geval is, ineen te slaan en samen op te trekken en daarmee deze transitie tot een succes te maken.

Marchel van de Grift

Deze blog is onderdeel van een serie waarin diverse schrijvers zijn uitgenodigd hun persoonlijke visie te geven op een uitdaging om vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen van huishoudelijk afval beter op elkaar aan te sluiten.

Wilt u reageren op deze blog, stuur dan een email naar KVG@rws.nl.


Marchel van de Grift

Marchel van de Grift

Marchel van de Grift loopt al bijna 25 jaar mee in de afval- en recyclingwereld. Na een studie Milieukunde aan de Hogeschool van Utrecht (1992-1996), werkte hij achtereenvolgens bij afvalinzamelingsbedrijf Wolfswinkel, de gemeente Doorn, het Afval Overleg Orgaan (AOO) en SenterNovem.

In 2007 kwam hij bij Nedvang terecht, waar hij een van de pioniers werd in de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Sinds 2017 vervult hij bij Nedvang de rol van directeur.