Innovatie


Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen.

De inschrijving voor het programma is inmiddels gesloten. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 gestart met hun innovatiepilot.

De pilots richten zich op:

  • (Verwerkings)techniek: pilots die er aan bijdragen om de technieken/productieprocessen om gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten te verwerken te optimaliseren en/of mogelijk maken.
  • Design: nieuwe toepassingen van gerecycled kunststof verpakkingsafval mee te nemen in productontwerp; maar ook het producten zo ontwerpen dat ze gerecycled kunnen worden.
  • Procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking: hierbij kan het gaan om nieuwe samenwerkingsvormen, contractvormen of nieuwe businessmodellen.

Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken helpen om de slagingskans van de pilots zo groot mogelijk te maken en – zo mogelijk – de innovaties op te schalen.

Dit doen we door:

  • een bijdrage van maximaal 75.000 euro per pilot;
  • ondersteuning bij het opstellen van de voorstellen en het vormen van een consortium;
  • toegang bieden tot een relevant netwerk bestaande uit onder andere potentiële afnemers en kennispartners;
  • technische, juridische en financiële begeleiding tijdens de pilots.

Heeft u vragen over de innovatiepijler, neem dan contact op met Charissa Koolen via: ckoolen@kidv.nl.


Beeld Kunststof programma