Inkoop


Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen.

De inschrijving van het programma is inmiddels gesloten. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 gestart met hun inkooppilot. De pilots richten zich op:

  • Marktconsultatie: pilots die bijdragen aan het duidelijk in kaart brengen van de mogelijkheden en kansen voor inkopende partijen rondom het gebruik van gerecycled kunststof verpakkingsafval in specifieke markten en sectoren.
  • Het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking: het verbinden van partijen die de afvalstroom van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval als secundaire grondstof willen inzetten door vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

Rijkswaterstaat en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken helpen, in samenwerking met MVO Nederland, de slagingskans van de pilots zo groot mogelijk te maken en succesvol op te schalen. Dit doen we met:

  • een bijdrage van maximaal 75.000 euro per pilot;
  • een door MVO Nederland georganiseerde Community of Practice waarin de pilotdeelnemers gedurende de looptijd zes keer bij elkaar komen om kennis uit te wisselen en te leren van elkaar;
  • toegang bieden tot een relevant netwerk bestaande uit onder andere potentiële afnemers en kennispartners;
  • technische, juridische en financiële begeleiding tijdens de pilots.

Heeft u vragen, neem dan contact op via kvg@rws.nl.


drie glazen

>> Lees meer over de Green Deal Circulair Inkopen