Inkoop


Kunststof is een veelzijdig product, maar heeft ook nadelen. Uitputting van fossiele grondstoffen en de groei van zwerfvuil en microplastics in het milieu vragen om urgente maatregelen. Een collectieve aanpak versnelt de transitie naar een circulaire kunststofketen.

Maakt u kunststoffen of producten van kunststof en wilt u de alternatieven voor primaire grondstoffen verkennen? Of bent u gemotiveerd om als inkopende of leverende organisatie meer circulariteit in de kunststofketen aan te jagen? Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) biedt uw bedrijf een unieke kans om samen met andere organisaties nieuwe of bestaande toepassingen te verkennen en/of op te schalen. Ga aan de slag in de vorm van een inkooppilot.

Wat bieden we u?

We helpen om de slagingskans van uw inkooppilot zo groot mogelijk te maken en succesvol op te schalen. Dit doen we met:

  • hulp bij het opstellen van uw voorstel en het vormen van een consortium via een Ronde Tafel bijeenkomst en de online community www.circulairondernemen.nl;
  • toegang tot een relevant netwerk bestaande uit potentiele afnemers en kennispartners;
  • een Community of Practice waarin de pilotdeelnemers gedurende de looptijd zes keer bij elkaar komen om kennis uit te wisselen en te leren van elkaar;
  • begeleiding van MVO Nederland/De Groene Zaak in de vorm van drie tot vier verdiepende bijeenkomsten met de organisaties van uw pilot;
  • een bijdrage van maximaal 75.000 euro per pilot.

Meedoen?

Aanmelden is vanaf 11 oktober 2018 niet meer mogelijk. Op basis van de aanmeldingen maken we een selectie van zes tot negen inkooppilots. Deze presenteren we in oktober. De selectieprocedure en opzet van de inkooppilots wordt begeleid door MVO Nederland/De Groene Zaak. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met Elsbeth Roelofs, e.roelofs@mvonederland.nl

Belangrijke data

  • inschrijfperiode: 18 juni tot 10 oktober 2018
  • bekendmaking geselecteerde pilots: oktober 2018
  • Startgesprek pilots: 30 en 31 oktober 2018
  • startbijeenkomst inkoop- en innovatiepilots: 28 november 2018

Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). De inkooppilots worden ondersteund door MVO Nederland/De Groene Zaak.