Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot gestart. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot gestart. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

Gezamenlijk inspireren en stimuleren van de industrie om meer kunststof recyclaat in te zetten

Tijdens het duurzame diner op 26 september brachten de aanwezigen hun kennis, netwerk en concrete vragen in om de pilots verder te helpen en gezamenlijk de industrie te inspireren en stimuleren om meer kunststof recyclaat in te zetten in producten en verpakkingen.

Blog Plastic Tinder?

Ernst WorrellVoor een goede match van vraag en aanbod is een realistische kijk nodig op de eisen die aan (gerecycled) materiaal en verwerkings-processen worden gesteld. Voor een goede match moeten we onszelf kennen. Tijd voor een plastic tinder?

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Meld u aan!