Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

Veelbelovende pilotprojecten van start

Een mooie selectie van pilots met verschillende type initiatiefnemers en uiteenlopende veelbelovende ideeën, zo omschrijft de selectiecommissie van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) de gekozen pilots.

Vijftien geselecteerde pilots zijn begin november 2018 gestart met de uitvoering van hun plannen om de toepassing van recyclaat van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten en verpakkingen te vergroten.

>> Lees verder

Blog Koester uw kunststof - over waardebeleving

FotoKlaasvanderSterren-02Klein

12 november 2018

In dit eerste blog schrijft Klaas van der Sterren over het gebruik van kunststof en hoe we het moeten koesteren. Kunststoffen zijn waardevolle bouwstenen die ons bestaan mogelijk maken, functioneel natuurlijk en bovendien vol van verhalen.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data

  • Startbijeenkomst inkoop- en innovatiepilots: 28 november 2018
  • Bijeenkomst Community of Practice: 12 februari 2019, ochtend
  • Bijeenkomst Community of Practice: 23 mei 2019, middag
  • Bijeenkomst Community of Practice: 10 september 2019, ochtend