Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Wij zoeken ondernemers en organisaties die via inkoop willen bijdragen aan het voorkómen van het eenmalig gebruik van plastic verpakkingen en het verminderen van de plastic soep. Door inkooppilots ondersteunen wij partijen die deze afvalstroom (huishoudelijk kunststof verpakkingsafval) als secundaire grondstof willen inzetten. Meld u aan en maak kans op ondersteuning of aanjaagbudget.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Heeft u een idee voor een techniek om gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten of verpakkingen te verwerken? De innovatiepijler stimuleert ontwikkelingen met het oog op nieuwe toepassingen voor gerecycled kunststof en om nieuwe en betere verpakkingsmaterialen te ontwikkelen. We dagen marktpartijen uit om met innovatieve voorstellen voor pilots te komen.

>> Lees verder

Pilots aanmelden

Aanmelden kan tot 10 oktober

U kunt tot 10 oktober 2018 uw voorstel voor een pilot indienen via het aanmeldformulier.

Meer toepassingen van recyclaat mogelijk

Uit het rapport Verkenning blijkt dat in tal van markten en sectoren véél mogelijkheden liggen om meer kunststof recyclaat toe te passen. Het stimuleren van bestaande markten en toepassingen, kan op korte termijn veel opleveren. Dit geldt met name voor de bouw en infrastructuur, transportverpakkingen en niet-voedselverpakkingen.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data

  • Inschrijfperiode: 18 juni tot 10 oktober 2018
  • Bekendmaking geselecteerde pilots: oktober 2018
  • Startgesprek pilots: 30 en 31 oktober 2018
  • Startbijeenkomst inkoop- en innovatiepilots: 28 november 2018