Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot gestart. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot gestart. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

Marktintroductie en opschaling centraal

De KVG-pilotpartijen werken steeds meer toe naar marktintroductie van hun product en/of opschaling. Zo ook tijdens de CoP-bijeenkomst op 23 mei.

>> Lees verder

DSCN-0785

Blog 100% recyclebare verpakkingen?

GS_VDBERG 600Daphne van den Berg vraagt zich in deze blog af: Versimpelen we het begrip recyclebaar niet te veel als we zeggen dat een verpakking 100% recyclebaar is? Wat bedoelen we met die claim?

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data