Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

Pilotomschrijvingen

De pilots zijn in volle gang, maar wat doet elk pilot? De pilots stellen zich voor!

Op de pilotpagina vindt u een overzicht van alle pilots en kunt u de pilotomschrijvingen downloaden. Hierin staat een korte omschrijving van het doel en de verwachte resultaten van elk pilot.

>> Lees verder

Blog Potentiële markten recycled kunststof

Siem%20Haffmans%20-%200017%20200dpi

In dit derde blog schrijft Siem Haffmans over potentiële markten voor het toepassen van recycled kunststof en hun belemmeringen.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data

  • Bijeenkomst Community of Practice: 12 februari 2019, ochtend
  • Bijeenkomst Community of Practice: 23 mei 2019, middag
  • Bijeenkomst Community of Practice: 10 september 2019, ochtend