Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot gestart. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot gestart. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

KVG-pilots laten zien wat er kan met recyclaat

“Kunststofrecyclaat heeft voor- en nadelen, hoe accepteert de markt die?”
Tijdens de tweede Community of Practice, op 12 februari, kwamen de pilotdeelnemers van het programma KVG en hun consortiumpartners bijeen.

>> Lees verder

COPfebruari2019-2

Blog: Het gevaar van ongefundeerde en verkeerde gedragsaannames

Portretfoto Niels GotzAannames over het gedrag van consumenten vormen de basis voor de producten en verpakkingen die bedrijven ontwikkelen. Niels Götz deelt enkele lessen uit de (marketing)psychologie voor extra marktkansen gerecycled kunststof.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data