Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler starten marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

“Op naar concrete toepassingen van kunststof recyclaat”

De pilotdeelnemers van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) trapten op 28 november het gezamenlijke leerproces af. Deze eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken; de pilotdeelnemers delen hun uitdagingen en ervaringen en maken zichtbaar waar overeenkomsten en verschillen tussen de pilots zitten.

>> Lees verder

Blog Wachten op een Fort Knox voor ons kunststof

Reinier van der Vusse

In dit tweede blog schrijft Reinier van der Vusse over hoe we in Nederland meer kunststof verpakkingen kunnen recyclen en welke stappen er gezet kunnen worden.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data

  • Bijeenkomst Community of Practice: 12 februari 2019, ochtend
  • Bijeenkomst Community of Practice: 23 mei 2019, middag
  • Bijeenkomst Community of Practice: 10 september 2019, ochtend