Verpakt als grondstof

Het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG) stimuleert het gebruik van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij een circulaire economie. De focus ligt op twee pijlers: inkoop en innovatie. Het programma wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) en Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.

Uitsnede_kunststof_snippers

Inkooppijler

Het doel van de pijler Inkoop is om de inkoop van secundaire grondstoffen te stimuleren en vraag en aanbod van gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun inkooppilot gestart. De pilots richten zich op marktconsultatie en het matchen van vraag en aanbod door middel van ketensamenwerking.

>> Lees verder

Innovatiepijler

Het doel van de pijler Innovatie is om door innovatie de vraag naar, en inkoop van, gerecycled huishoudelijk kunststof verpakkingsafval te doen toenemen. Binnen de pijler zijn marktpartijen in november 2018 met hun innovatiepilot gestart. De pilots richten zich op (verwerkings)techniek, design en procesinnovatie/innovaties via ketensamenwerking.

>> Lees verder

Het in kaart brengen van alle schakels in de keten is de eerste stap bij opstellen design brief

Tijdens een verdiepende workshop op 24 april brachten de deelnemers hun eigen keten in kaart en bespraken de design brief als instrument. Van belang is om de partijen uit alle schakels uit de keten bij deze briefing te betrekken en te consulteren.

>> Lees verder

Blog Circulair inkopen: een uitdagende transitie

Bart_Vos_NEVI

In dit blog stelt Bart Vos dat we ondernemende inkopers nodig hebben om de transitie te maken naar een circulaire economie.

>> Lees verder

HDPE-flessen_brede_uitsnede

Belangrijke data

  • Bijeenkomst Community of Practice: 23 mei 2019, middag
  • Bijeenkomst Community of Practice: 10 september 2019, middag
  • Opschalingsdiner: 26 september 2019, CitySense Utrecht, 18.00-22.00u
  • Eindcongres: 13 november 2019, Metaalkathedraal Utrecht, 12.00-18.00u